Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

PRESSOL WK

Popis

Použitie

Mazací a chladiaci olej odporúčaný na presné lisovanie a valcovanie. Olej obsahuje aditíva, ktoré zaisťujú vyššie pevnosť mazacieho filmu, lepšie antikorózne vlastnosti a uľahčujú umývanie dielov po tvarovaní.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Mazacie vlastnosti ČKS – zvarové zaťaženie [kp]
0,90 86 214 800

Cenová ponuka na vyžiadanie