Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

PRESSOL ST

Popis

Použitie

Olej určený pre všetky druhy lisovania a objemového tvárnenie za studena. Olej sa odporúča pre všetky druhy materiálov, vrátane hliníka a medi.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Mazacie vlastnosti ČKS – zvarové zaťaženie [kp]
205 800

Cenová ponuka na vyžiadanie