Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TURBÍNOVÝ OLEJ T-30

Popis

Použitie

Turbínové oleje určené na obehové mazanie ložísk parných, vodných turbín a turbokompresorov vr. prevodov, ak majú spoločný mazací okruh.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 50°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skúška na Cu, 100 °C/3 h Deemulgačné číslo [s] Normy
881,0 49,9 30,8 -13 240 1 120 ZN-66/
MPCh/NF104

Cenová ponuka na vyžiadanie