Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TURBINEX TU 68

Popis

Použitie

Turbínové oleje určené na mazanie a chladenie ložísk parných a vodných turbín vybavených aj prevodovkami. Oleje je možné používať v nie príliš namáhaných plynových turbínach za normálnych prevádzkových podmienok. Možno ich tiež používať ako hydraulické kvapaliny v riadiacich systémoch turbín a okrem iného na mazanie lodných turbodúchadiel hlavných a pomocných motorov poháňaných výfukovými plynmi.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skúška na Cu, 100 °C/3 h Odlučivosť vzduchu pri 50 °C [min.] RPVOT (oxidačná skúška) [min.] Špecifikácia Aprobácia
884,0 61,9 96 -12 248 1 4 >1000 DIN 51515 č. 1;
DIN 51515 č. 2;
ISO 8068

Cenová ponuka na vyžiadanie