Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TURBINEX TG PREMIUM 46

Popis

Použitie

Turbínové oleje odporúčané na mazanie a chladenie ložísk parných a plynových turbín vr. týchto turbín prevádzkovaných v kombinovanom cykle CCGT. Oleje sú určené aj na mazanie prevodov. Oleje určené pre obehové systémy turbín sa zvýšenými prevádzkovými teplotami a tlakmi. Možno ich tiež používať ako hydraulické kvapaliny v riadiacich systémoch turbín a mimo iné na mazanie lodných turbodúchadiel hlavných a pomocných motorov poháňaných výfukovými plynmi.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skúška na Cu, 100 °C/3 h Odlučivosť vzduchu pri 50 °C [min.] RPVOT (oxidačná skúška) [min.] Špecifikácia Aprobácia
845,6 43,6 130 -21 250 1 2,5 >2300 DIN 51515 č. 1;
DIN 51515 č. 2;
ISO 8068
Alstom HTGD 90117; Siemens TLV 901304; Siemens TLV 901305; Skoda Power

Cenová ponuka na vyžiadanie