Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ITERM SYNT 3P

Popis

Použitie

Syntetický teplonosný olej používaný vo vykurovacích zariadeniach s uzavretým okruhom pri teplotách -20 °C až 350 °C, výnimočne až 375 °C.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Karbonizačný zvyšok [% hm.]
1025,8* 15,0 2,8 ** -34 194

Cenová ponuka na vyžiadanie