Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ITERM 5

Popis

Použitie

Technologicky vyspelý teplonosný olej odporúčaný pre systémy najmä s uzavretým teplonosným okruhom, kde prevádzková teplota dosahuje 315 °C až 320 °C (teplota olejového filmu). Je určený pre olejové vykurovacie systémy, uzavreté priemyselné systémy, chladiace a vykurovacie zariadenia a pre pece na tuhé palivá s prídavnými systémami odberu tepla.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Karbonizačný zvyšok [% hm.]
866,7 30,2 5,2 100 -15 226 0,01

Cenová ponuka na vyžiadanie