Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ITERM-4

Popis

Použitie

Teplonosný olej pre priemyselné chladiace a vykurovacie systémy, ohrievače a olejové systémy používané na vykurovanie vr. zariadenie s uzavretým teplonosným okruhom.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Karbonizačný zvyšok [% hm.]
837,9 4,1 1,5 -28 135

Cenová ponuka na vyžiadanie