Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ITERM 4 HT

Popis

Použitie

Vysoko výkonný olej pre systémy výmeny tepla používaný vo vykurovacích zariadeniach s uzavretým okruhom pri teplotách v rozsahu teplôt od -15 °C až do 285 °C. Je určený pre priemyselné chladiace a vykurovacie systémy, ohrievače a olejové systémy používané pre vykurovanie.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Karbonizačný zvyšok [% hm.]
851,1 19,6 4,1 107 -15 206 0,01

Cenová ponuka na vyžiadanie