Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ITERM 32

Popis

Použitie

Teplonosný olej odporúčaný na použitie vo vykurovacích systémoch s uzavretým okruhom. Je určený pre priemyselné chladiace a vykurovacie systémy, ohrievače a olejové systémy používané na vykurovanie.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Karbonizačný zvyšok [% hm.]
879,3 33,1 5,4 98 -15 215

Cenová ponuka na vyžiadanie