Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ITERM 30 MF

Popis

Použitie

Olej na mazanie strojov a zariadení pracujúcich pri teplotách do 200 °C, napr. dopravníkových reťazí v sušiarňach.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Karbonizačný zvyšok [% hm.]
906,9 640,1 38,3 98 -15 302 0,61

Cenová ponuka na vyžiadanie