Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ITERM 100

Popis

Použitie

Vykurovací olej určený na použitie ako teplonosný olej v vykurovacích zariadeniach a inštaláciách, kde teplota oleja neprekračuje 200 °C. Možno ho použiť v systémoch s otvoreným aj uzavretým okruhom.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Karbonizačný zvyšok [% hm.]
868,3 20,1 4,4 95 -18 216 0,03

Cenová ponuka na vyžiadanie