Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

VELOL RC 68

Popis

Použitie

Oleje pre všetky typy klzných vedení, najmä pre mazanie horizontálnych klzných plôch pracujúcich pri miernych teplotách a pri miernom až strednom zaťažení. Zaisťujú správnu prevádzku klzných plôch so zvláštnym dôrazom na správne trecie vlastnosti a elimináciu javu „stick-slip“.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Špecifikácie Spĺňa požiadavky
884,5 64,6 99 -21 224 ISO 6743-13 GB;
DIN 51502 CG
Fives Cincinnati P-47

Cenová ponuka na vyžiadanie