Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

VELOL RC 100

Popis

Použitie

Oleje pre všetky typy klzných vedení, najmä pre mazanie horizontálnych klzných plôch pracujúcich pri miernych teplotách a pri miernom až strednom zaťažení. Zaisťujú správnu prevádzku klzných plôch so zvláštnym dôrazom na správne trecie vlastnosti a elimináciu javu „stick-slip“.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Špecifikácie Spĺňa požiadavky
887,9 98,4 98 -15 243 ISO 6743-13 GB;
DIN 51502 CG

Cenová ponuka na vyžiadanie