Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

VELOL M 220

Popis

Použitie

Olej pre klzné ložiská vo veľkých hutníckych jednotkách v procese valcovania plechov. Možno ho tiež použiť ako vysoko kvalitné neemulgujúce, rafinovaný strojný – ložiskový olej. Olej spĺňa základné požiadavky MORGOIL.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Špecifikácie Spĺňa požiadavky
896,2 220,2 18,2 91 -12 272

Cenová ponuka na vyžiadanie