Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

VELOL 20

Popis

Použitie

Oleje používané pre ľahko až stredne namáhané rotačné diely strojov, ako sú valivé a klzné ložiská, klzné plochy a vretena. Je možné ich tiež použiť pri umývaní a preplachovaní mechanických súčastí strojov a nádrží.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Špecifikácie Spĺňa požiadavky
879,2 45,4 99 -15 222 ISO 6743-1 AN

Cenová ponuka na vyžiadanie