Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

VÁLCOVÝ OLEJ CL-30 (PP-280)

Popis

Použitie

Valcové oleje sú určené na mazanie parných valcov, posuvných dielov a vývodiek parných strojov. Hlavnou úlohou týchto olejov je zabrániť opotrebovaniu krúžkov a valcov, dotesniť priestory pracujúce pri vysokých teplotách a za prítomnosti pary.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 50°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Bod tuhnutia [°C] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Normy
902,2 43,0 -6 324 0,03 PN-61/C-96095

Cenová ponuka na vyžiadanie