Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

NÁPRAVOVÝ OLEJ U

Popis

Použitie

Olej určený najmä na mazanie klzných ložísk parných lokomotív, železničných a električkových vozov.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 50°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Bod tuhnutia [°C] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Normy
886,1 46,9 -27 253 PN-61/C-96097

Cenová ponuka na vyžiadanie