Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

MAZACÍ STROJNÍ OLEJ MN-15

Popis

Použitie

Mazacie strojné oleje sú zmesou minerálnych olejov s oxidovaným rastlinným olejom. Používajú sa na mazanie najmä ložísk parných strojov koľajových vozidiel, ložísk vystavených styku s vodou, s ktorou oleje vytvárajú trvalú mazaciu emulziu, a ložísk strojov vystavených vyššiemu jednotkovému zaťaženiu.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 50°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Bod tuhnutia [°C] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Normy
898,4 111,2 -13 286 0,02 PN-56/C-96074

Cenová ponuka na vyžiadanie