Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

SEPARAČNÝ OLEJ

Popis

Použitie

Separačný olej určený na prípravu emulzie zmesi vody a oleje používané na zamedzenie zachytávania asfaltovej hmoty na kovových povrchoch vozidiel prepravujúcich asfalt, strojov na pokládku vozoviek a valcov.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
881,9 30,3 202 • striekaním
• štetcom

Cenová ponuka na vyžiadanie