Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

SEPARAČNÍ OLEJ B-0

Popis

Použitie

Separačný olej určený na mazanie oceľových foriem s veľkým povrchom a pri vysokom jednotkovom tlaku.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
864,1 17,5 184 6,0 ISO 6743 B • striekaním
• štetcom

Cenová ponuka na vyžiadanie