Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

OLEJ PRE KERAMICKÉ VÝROBKY BQ

Popis

Použitie

Separačný olej používaný pri výrobe keramických produktov. Prípravok používaný pri výrobe kameninových a porcelánových výrobkov a elektroporcelánu ako zložka kaolínové hmoty

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
835,2 4,3* 100 6,2 ISO 6743 B • striekaním
• štetcom
• valčekom

Cenová ponuka na vyžiadanie