Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

KONKRETON XS

Popis

Použitie

Separačné oleje určené na mazanie foriem používaných pri výrobe pórobetónových tvárnic, kde je vyžadovaná vyššia hrúbka separačnej vrstvy. Vďaka vhodne zvoleným vlastnostiam je možné oleje používať celoročne.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
894,4 156,1 280 3,0 ISO 6743 B • striekaním
• valčekom

Cenová ponuka na vyžiadanie