Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

KONKRETON V

Popis

Použitie

Separačný olej určený na mazanie foriem používaných pri výrobe betónových prefabrikátov a iných betónových dielov. Olej je možné použiť na mazanie studených kovových a plastových foriem.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
842,7 4,7 146 6,1 ISO 6743 B • striekaním

Cenová ponuka na vyžiadanie