Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

KONKRETON P

Popis

Použitie

Separačný olej určený na mazanie foriem používaných pri výrobe betónových dielov a ľahkých pórobetónových tvárnic.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
887,4 79,8 254 3,2 ISO 6743 B • štetcom

Cenová ponuka na vyžiadanie