Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

KONKRETON N

Popis

Použitie

Separačný olej určený na mazanie foriem používaných pri výrobe betónových dielov a ľahkých pórobetónových tvárnic. Olej je možné použiť na mazanie studených foriem postrekom pri výrobe pórobetónu.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
878,2 38,8 228 3,1 ISO 6743 B • striekaním

Cenová ponuka na vyžiadanie