Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

KONKRETON L

Popis

Použitie

Separačný olej určený na mazanie studených foriem používaných pri výrobe betónových dielov a ľahkých pórobetónových tvárnic

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
866,5 21,8 222 3,3 ISO 6743 B • striekaním

Cenová ponuka na vyžiadanie