Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

KONKRETON BIO-BIT

Popis

Použitie

Biologicky odbúrateľné separačné oleje s nízkou viskozitou určené na mazanie foriem z ocele, hliníka, plastu a dreva. Používajú sa pri výrobe betónových prefabrikátov a iných betónových dielov. Oleje krátkodobo chráni oceľové formy proti korózii.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
884,7 10,72 ISO 6743 B • striekaním
• valčekom

Cenová ponuka na vyžiadanie