Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

KONKRETON AZ

Popis

Použitie

Separačný olej určený na mazanie foriem používaných pri výrobe ľahkých pórobetónových tvárnic, skruží, plotov a prefabrikátov rôznych veľkostí.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
845,5 9,4 156 3,2 ISO 6743 B • striekaním
• štetcom

Cenová ponuka na vyžiadanie