Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FORMEX Q

Popis

Použitie

Separačný olej určený na mazanie oceľových foriem pri výrobe betónových a železobetónových prefabrikátov, ďalej pre oceľové a drevené debnenia v stavebníctve.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
847,8 12,5* 110 5,9 ISO 6743 B • striekaním
• štetcom
• valčekom

Cenová ponuka na vyžiadanie