Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

CERAMOL Q

Popis

Použitie

Olej používaný pri výrobe kameninových a porcelánových výrobkov a elektroporcelánu.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod vzplanutia [°C] Číslo kyslosti [mg KOH/g] Špecifikácia Spôsob aplikácie
835,8 4,3* 100 5,4 ISO 6743 B • striekaním
• štetcom
• valčekom

Cenová ponuka na vyžiadanie