Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TECHNICKÝ ČISTIČ O.OIL

Popis

Použitie

Technický čistič sa používa okrem iného na umývanie, odmasťovanie a údržbu kovových dielov.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C]
836,4 2,6 107

Cenová ponuka na vyžiadanie