Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TECHNICKÉ ROZPÚŠŤADLO O.OIL

Popis

Použitie

Technické rozpúšťadlo je určené na použitie v náterových hmotách, lepidlách a separačných prípravkoch.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C]
837,4 2,6 -54 102

Cenová ponuka na vyžiadanie