Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

MILTRON AM 46

Popis

Použitie

Multifunkčný rezný a obehový olej určený na mazanie a chladenie nástrojov pri obrábaní ocele. Používa sa aj ako obehový olej a jeho inovatívna aditivácia umožňuje jeho bezpečné použitie tiež v hydraulických systémoch a prevodovkách obrábacích strojov.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,88 43,5 -18 220 250 • vŕtanie
• sústruženie
• závitovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie