Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL WS 8

Popis

Použitie

Rezný olej určený na obrábanie ocele, farebných kovov a karbidov v náročných až stredne náročných obrábacích operáciách. Bol vyvinutý na obrábanie kovov, kde nie je možné použiť rezné oleje na minerálnej báze.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,88 8 125 • honovanie
• brúsenie
• lapovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie