Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL UNICUT 32

Popis

Použitie

Rezné oleje určené na obrábanie s presne definovanou geometriou britu nástroja. Odporúča sa aj na obrábanie materiálov s veľmi zlou obrobiteľnosťou a na zložité obrábacie operácie vykonávané pri výrobe ozubených kolies. Nie je vhodný na obrábanie farebných kovov.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,89 36,7 -12 202 • frézovanie
• sústruženie
• vnútorné a vonkajšie závitovanie
• vŕtanie (vrátane hlbokého)

Cenová ponuka na vyžiadanie