Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL HC 800

Popis

Použitie

Rezný olej novej generácie určený na použitie pri ťažkom obrábaní kovov, kde je požadované použitie rezného oleje s vysokou pevnosťou mazacieho filmu a vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,90 22,8 -21 172 620 • frézovanie (vrátane ozubenia)
• sústruženie
• závitovanie
• vystružovanie
• hobľovanie
• obrážanie a preťahovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie