Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL EPX 22

Popis

Použitie

Rezné oleje určené na použitie pri činnostiach, ktoré vyžadujú použitie oleja s vysokou pevnosťou mazacieho filmu. Zvlášť sa odporúča na obrábanie ťažko obrobiteľných, nerezových a kyselinovzdorných ocelí.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,89 23 -15 170 450 • sústruženie
• preťahovanie
• frézovanie
• obrážanie
• závitovanie
• vystružovanie
• rezanie

Cenová ponuka na vyžiadanie