Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL CUT OC MULTI

Popis

Použitie

Rezný olej určený na obrábanie s presne definovanou geometriou britu nástroja. Odporúča sa aj na obrábanie materiálov s veľmi zlou obrobiteľnosťou.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,88 15,8 -12 180 800 • sústruženie
• frézovanie
• vŕtanie (vrátane hlbokého)
• brúsenie vnútorných a vonkajších závitov

Cenová ponuka na vyžiadanie