Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL CUT EC AL

Popis

Použitie

Rezný olej určený najmä pre obrábacie centrá NC a CNC a pre obrábanie neželezných kovov a ich zliatin. Zaisťuje vynikajúci rezný a chladiaci efekt.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,87 12,5 -57 176 • sústruženie
• frézovanie
• vŕtanie
• vystružovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie