Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL CUT 32

Popis

Použitie

Univerzálny rezný olej so širokým spektrom použitia na obrábanie s nástrojmi s presne definovanou geometriou britu aj na brúsenie. Vhodný na obrábanie ocelí, neželezných farebných kovov. Možno ho používať aj ako viacúčelový obehový olej.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,88 34,4 -12 224 • brúsenie
• sústruženie
• frézovanie
• vŕtanie
• závitovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie