Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL CUT 3

Popis

Použitie

Rezný olej určený pre špeciálne dokončovacie operácie obrábania ocele aj zliatin hliníka.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,84 4,5 -66 134 • brúsenie
• lapovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie