Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL CUT 25

Popis

Použitie

Rezný olej určený na vysoko výkonné brúsenie a na obrábanie s nástrojmi s presne definovanou geometriou britu pri nízkych až stredných rýchlostiach obrábania. Vhodný na obrábanie ocele a neželezných kovov. Olej nie je určený na obrábanie medi a ich zliatin.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
• brúsenie
• sústruženie
• frézovanie
• vŕtanie
• závitovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie