Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL C 3280

Popis

Použitie

Koncentrát EP aditív určený ako prísada do rezných olejov v min. množstvo 10%. Zaručuje zlepšenie EP vlastností, čo následne uľahčuje obrábanie ťažko obrobiteľných materiálov.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,90 55 >800 • frézovanie (vrátane ozubenia)
• sústruženie
• závitovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie