Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FREZOL 22

Popis

Použitie

Oleje určené na použitie pri ľahkom až strednom obrábaní medi a jej zliatin, železných a neželezných kovov.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,87 22 200 • frézovanie (vrátane ozubenia)
• sústruženie
• závitovanie

Cenová ponuka na vyžiadanie