Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ACP-3E

Popis

Použitie

Rezné oleje na obrábanie ocele, liatiny, zliatin medi a hliníka pri vysokých špecifických tlakoch a vysokých rezných rýchlostiach. Rezné oleje ACP sú ekologické, bezchlórové oleje na obrábanie kovov.

Hustota pri 15°C [g/cm³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Bod tekutosti °C Bod vzplanutia °C ČKS – zvarové zaťaženie [kp] Obrábacie procesy
0,87 26,5 -1 159 • hlboké vŕtanie

Cenová ponuka na vyžiadanie