Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TRANSOL SP-68

Popis

Použitie

Priemyselné prevodové oleje vyrábané zo selektívne rafinovaných minerálnych olejov a balíčka prísad typu EP – Extreme
Pressure. Oleje určené pre vysoko namáhané mechanické prevodovky priemyselných zariadení pracujúcich pri teplotách
do 120 °C.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h FZG test Specifikácie Spĺňa požiadavky
885,1 68,1 101 -28 223 1 12 DIN 51517-3 CLP;
ISO 6743-6 CKD;
ISO 12925-1 CKD
AGMA 9005-E02; U.S. Steel 224; David Brown S1.53.101

Cenová ponuka na vyžiadanie