Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TRANSOL CLP 320

Popis

Použitie

Priemyselné prevodové oleje vyrábané zo selektívne rafinovaných minerálnych olejov a balíčka prísad typu EP – Extreme
Pressure. Oleje určené pre vysoko namáhané mechanické prevodovky priemyselných zariadení pracujúcich pri teplotách
do 120 °C.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h FZG test Specifikácie Spĺňa požiadavky
900,9 320,2 96 -21 261 1 12 DIN 51517-3 CLP;
ISO 6743-6 CKC;
ISO 12925-1 CKC
AGMA 9005-E02; U.S. Steel 224

Cenová ponuka na vyžiadanie