Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TRANSGEAR PE-320

Popis

Použitie

Syntetické oleje určené na mazanie vysoko namáhaných priemyselných prevodoviek, strojov a strojných prvkov vystavených
mikropittingu, pracujúcich pri teplotách do 180 °C.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h FZG test Specifikácie Spĺňa požiadavky
891,7 318,2 169 -39 238 1 >12 DIN 51517-3 CLP;
ISO 12925-1 CKD;
ANSI/AGMA 9005-F16 US Steel 224
Aprobace: Flender T7300, Rev.16;
Certifikát GIG, značka B

Cenová ponuka na vyžiadanie