Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TRANSGEAR PAO 150

Popis

Použitie

Syntetické oleje vyrobené na báze polyalfaolefínov (PAO) a esterov. Sú určené na mazanie vysoko zaťažených priemyselných prevodoviek a strojných prvkov vystavených mikropittingu, pracujúcich pri teplotách do 180 °C.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h FZG test Specifikácie Spĺňa požiadavky
852,9 140,4 168 -51 258 1 >12 DIN 51517-3 CLP;
ISO 6743-6 CKD/CKS/CKT;
ISO 12925-1 CKD/CKS/CKT
Certifikát GIG, značka B

Cenová ponuka na vyžiadanie